• info@mobileconnect.co.th
  • Mobile Marketing 0 2938 2377 ext.802
  • Customer service 0 2938 2377 ext.606

ABOUT US

ผู้นำด้านระบบ SMS กว่า 16 ปี มั่นใจด้วยบริการที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ SMS Mobile Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้การให้บริการแก่องค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อให้องค์กรได้มีเครื่องมือการสื่อสารที่ถึงตัวลูกค้า ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า การเพิ่มยอดขาย ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีทีมงานบริการหลังการขาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทั้งการช่วยแนะนำการใช้งาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสื่อมือถือไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

SMS Mobile Service

จัดการธุรกรรมทางการตลาดได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับทุก ๆ สถานการณ์ เราดูแลคุณตั้งแต่แรกเริ่มบริการ รวมถึงการจัด Event สำหรับกิจกรรม SMS ชิงโชค ที่ครบวงจร

Online Service

ช่วยโปรโมทกิจกรรม และแบรนด์ขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มยอดคนเห็นกิจกรรม และทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าขององค์กรมากขึ้นด้วยสื่อ Online ต่างๆ ทั้ง Website , Facebook , Google , YouTube , Line

SMS, 2Ways sms, USSD
Start your business with Mobile connect

ไม่ใช่แค่การส่ง SMS แต่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะกิจกรรม SMS, 2Ways sms, USSD และยังมีโปรแกรม SmartComm ที่ทันสมัย เหมาะสมกับธุรกิจที่มีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก และต้องการทำ CRM เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และ ยอดขายที่ดีขึ้น

หากสนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

One Stop Service : เราคือ ผู้นำด้านให้บริการ SMS, 2Ways SMS, USSD, DATABASE, MMS ที่ดีที่สุด

Tel. 0 2938 2377 ext.802