news
กิจกรรม “หน้าใสวิ้งไปกับ การ์นิเย่”

ของรางวัล

• รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ IPHONE 10/ 64 GB จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 41,000 บาท รวมมูลค่า 205,000 บาท

• รางวัลที่ 2 กล้องถ่ายรูป Fuji XT20 จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 37,000 บาท รวมมูลค่า 370,000 บาท

• รางวัลที่ 3 Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 85 รางวัล รวมมูลค่า 170,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 745,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อโฟมล้างหน้าการ์นิเย่ผู้หญิง หรือ ผู้ชายสูตรใดก็ได้ ขนาด 100 มล. ขึ้นไป 1 ชิ้น ที่ Tesco Lotus ทุกสาขา ลงทะเบียนโดยพิมพ์ GCT*ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 16 หลัก*ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น GCT*1234567890123456*นายโชคดี มีโชค ส่งมาที่ 4712744

2. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

3. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล วันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น โดยไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และไม่สามารถส่งเลขที่ใบเสร็จซ้ำได้

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

หากสนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

One Stop Service : เราคือ ผู้นำด้านให้บริการ SMS, 2Ways SMS, USSD, MMS ที่ดีที่สุด

Tel. 06 5895 8328