news
กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “ผิวสวย รวยทอง”

ระยะเวลากิจกรรม: 17 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ ARRA TOPFACE 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก ในการส่ง SMS: พิมพ์ TOPFACE ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 18 หลัก มาที่เบอร์ 4712011 เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างการพิมพ์ TOPFACE012345678911867994 (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่ส่งชิงโชคเพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จจะต้องตรงกับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเท่านั้น)

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,250 บาท

รางวัลที่ 2 ทองรูปพรรณหนัก 0.50 บาท มูลค่ารางวัลละ 10,125 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 101,250 บาท

รางวัลที่ 3 ทองรูปพรรณหนัก 0.25 บาท มูลค่ารางวัลละ 5,062.50 บาท จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 81,000 บาท

รวมทั้งหมด 27 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,500 บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (*ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

หากสนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

One Stop Service : เราคือ ผู้นำด้านให้บริการ SMS, 2Ways SMS, USSD, MMS ที่ดีที่สุด

Tel. 06 5895 8328