NEWS & UPDATE

3 วิธีสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร เพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล นั้นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยฝ่ายบุคคล (HR) ในการจัดการบริหารงานบุคคล รวมถึงช่วยจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า มีวิธีใดบ้างที่จะให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและไม่หมดไฟ วันนี้เรามาช่วยหาคำตอบกัน ซึ่งจะมี 3 วิธี คือ

  1. จัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ เป็นการหาไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงาน ซึ่งพนักงานเองก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ รวมไปถึงได้แรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  2. ให้ของรางวัล และสิทธิพิเศษอื่น ๆ สำหรับพนักงานที่มีผลงานที่โดดเด่น หรือ HR อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีของรางวัล และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ให้พนักงานนั้นได้มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมและได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไป ซึ่งในส่วนตรงนี้สามารถใช้โปรแกรมงานบุคคล ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารงานกิจกรรมให้กับ HR เองได้
  3. มีการสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปในเชิงบวก เพราะคำพูดถือเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจโดยตรง ถ้าการสื่อสารภายในเป็นไปในทางที่ดี บรรยากาศในการทำงานก็จะดีตามด้วย อย่างที่เคยได้ยินว่า คำพูดเหมือนเป็นดาบสองคม นั่นเอง

ระบบ Hr ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่ายบุคคลในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร  เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน และมีความรักต่อองค์กรมากขึ้น
ทางบริษัทเราเองก็ได้เห็นถึงความสำคัญของพนักงาน จึงได้มีการทำโปรแกรมฝ่ายบุคคล ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการช่วยบริหารงานทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเครื่องมือช่วยต่อยอดนโยบายที่ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะพนักงานคือคนสำคัญของเรา สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 เพื่อทดลองใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลฟรี 3 เดือน แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

Related Post

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำไม CRM

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,