ปรัชญาองค์กร (Philosophy)

Always Beyond

วิสัยทัศน์ (Vision)

Beyond Solution Service in Digital Marketing & CRM

พันธกิจ (Mission)

  1. มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหัวใจของความเป็นมืออาชีพ โดยบุคลากรที่เก่ง ดี และมีสุข
  2. ให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยใจที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ เพื่อสร้างความผูกพันและประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายต่อลูกค้า
  3. ส่งมอบสินค้าและบริการ ด้วยนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น
  4. มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนา
    คุณธรรมสำหรับเยาวชน

ABOUT US

Mobile Connect ผู้นำด้าน Digital Marketing และ CRM ครบวงจร

ผู้นำด้านระบบ Digital Marketing และ CRM มามากกว่า 20 ปี มั่นใจด้วยบริการที่ครบวงจร พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Digital Marketing & CRM ครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้องค์กรได้มีเครื่องมือการสื่อสารที่ถึงลูกค้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า การเพิ่มยอดขาย ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีทีมงานบริการหลังการขาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทั้งการช่วยแนะนำการใช้งาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

เราเป็นที่หนึ่งด้าน Messaging Service

เราให้บริการ โปรแกรมส่งข้อความอัจฉริยะ ความปลอดภัยสูงในการส่งข้อความ โปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

  • สามารถสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้งบประมาณที่จำกัด
  • สามารถวัดผลได้หลากหลายรูปแบบเพื่อการประเมินแผนการตลาด และสามารถดูสถิติได้ตลอดเวลา
  • สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเลือกข้อความแตกต่างกลุ่มได้
  • ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพของทำให้บริหารการตลาดได้เพียงคลิกเดียว

เราตอบโจทย์ด้าน
Digital Marketing & CRM Service

เราสามารถช่วยให้คุณโดดเด่นจนเป็นที่รู้จัก และสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ของคุณ ในปัจจุบันการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงสูงสุด โดยวัดจากพฤติกรรมการตอบสนอง หรือ ความชอบต่างๆ นั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ปัจจุบันการตลาดดิจิทัลคือช่องทางที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์-สินค้า-บริการของคุณที่ดีที่สุด และเราคือผู้ให้บริการครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำในการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกๆ แพล็ตฟอร์ม

ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

12 Copy
Orapin Limthananulux

Chief Executive Officer

10 เพ็ญ
Phennapa Bunsompong

Sales Manager

11 แอร์
Kraingsak Suphan

Exclusive Technical Support

09 เฟียส
Pitaya Yennan

Exclusive Technical Support

เราให้บริการกับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

ปรึกษาเราสิคะ เราพร้อมยินดีให้บริการค่ะ