ABOUT US

ผู้นำด้านระบบ Mobile Marketing & CRM กว่า 18 ปี มั่นใจด้วยบริการที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้การให้บริการแก่องค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อให้องค์กรได้มีเครื่องมือการสื่อสารที่ถึงตัวลูกค้า ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า การเพิ่มยอดขาย ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีทีมงานบริการหลังการขาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทั้งการช่วยแนะนำการใช้งาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสื่อมือถือไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

Mobile Service

จัดการธุรกรรมทางการตลาดได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับทุก ๆ สถานการณ์ เราดูแลคุณตั้งแต่แรกเริ่มบริการ รวมถึงการจัด Event สำหรับกิจกรรม 2Ways SMS ชิงโชค ที่ครบวงจร

Online Service

ช่วยโปรโมทกิจกรรม และแบรนด์ขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มยอดคนเห็นกิจกรรม และทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าขององค์กรมากขึ้นด้วยสื่อ Online ต่างๆ ทั้ง Website , Facebook , Google , YouTube , Line

SMS, 2Ways sms, USSD
Start your business with Mobile connect

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะกิจกรรม 2Ways sms, USSD และยังมีโปรแกรม SmartComm ที่ทันสมัย เหมาะสมกับธุรกิจที่มีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก และต้องการทำ CRM เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และ ยอดขายที่ดีขึ้น

Sales
06 5895 8328
Customer Service
0 2938 2377 ext.606
Call Center
0 2938 2377 ext.606

หากสนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

One Stop Service : เราคือ ผู้นำด้านให้บริการ SMS, 2Ways SMS, USSD, MMS ที่ดีที่สุด

Tel. 06 5895 8328