Categories
News&Update

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม 

การมอบรางวัล ส่วนลดให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นให้ลูกค้าทำการซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การมี Loyalty Program ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายจากการแนะนำสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่ง Loyalty Program นั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับลูกค้า โดยการให้รางวัลและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อาจทำในรูปแบบสะสมแต้ม หรือชิงโชคชิงรางวัลเมื่อเกิดการซื้อในราคาที่กำหนด การให้ความสำคัญกับลูกค้าในรูปแบบนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่า และมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจนั้นๆ ซ้ำอีก

ระบบสมาชิก การสะสมแต้ม การมอบส่วนลด หรือรางวัลต่าง ๆ ล้วนเป็น Loyalty Program ทั้งสิ้น ซึ่งในยุคดิจิทัลนี้ Loyalty Program ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้า แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ธุรกิจสามารถใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า การใช้ข้อมูลนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีความแตกต่าง และได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ Loyalty Program จะช่วยให้ธุรกิจมีความน่าสนใจ เป็นที่จดจำของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

การสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย และรายได้ รวมถึงการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งการลงทุนในระบบสมาชิก ระบบสะสมแต้ม หรืออื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว สนใจทำ Loyalty Program สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร, ลดอัตราการลาออกทำให้องค์กรรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ได้ สุดท้ายทำให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในเชิงบวก สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ไม่เพียงแค่นั้นการพัฒนาประสบการณ์การทำงานของพนักงาน (Employee Experience) สามารถนำไปสู่การเพิ่มระดับของ Employee Engagement ได้ ซึ่งรวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม การออกแบบสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงาน และการมีนโยบายที่เอื้อต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การให้โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรใส่ใจในอนาคตของพวกเขา จะช่วยเพิ่มความผูกพันและมุ่งมั่นต่อองค์กรได้ จะเห็นได้ว่าการปรับปรุง Employee Experience ทำให้พนักงานไม่เพียงแต่รู้สึกดีกับการทำงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีภาวะแข่งขันที่ดีขึ้นในระยะยาว

Employee Engagement ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรได้เริ่มให้ความสำคัญกับสร้างการทำงานที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ช่วยปลดล็อก Employee Engagement และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม 

Survey Tools

เทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของพนักงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น เครื่องมือการสำรวจความคิดเห็น จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน ปัญหาที่พวกเขาเผชิญ และความคาดหวังที่มีต่อองค์กร ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ และพัฒนา Employee Engagement ที่ตรงกับความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง

Communication Technology

เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ช่วยให้พนักงานสามารถแชร์ไฟล์ ทำงานร่วมกันในโปรเจค และสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์

E-Learning Platforms

ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาทักษะทักษะที่มีอยู่ และความรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 

Performance Management Technology

เช่น ระบบการประเมินผล ช่วยให้เราติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดเป้าหมายการพัฒนา  

Rewards Platforms

แพลตฟอร์มที่จะทำให้การมอบรางวัลเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ช่วยให้เราแสดงความขอบคุณ และชื่นชมผลงานของพนักงาน ให้พนักงานได้แชร์เรื่องราวความสำเร็จ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่

การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสามารถช่วยปลดล็อกศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริม Employee Engagement และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม องค์กรที่มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีพนักงานมีส่วนร่วม จะต้องพร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณสนใจ Employee Engagement Platforms ที่ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างกิจกรรม และให้พนักงานร่วมกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมวัดผลของกิจกรรมแบบเรียลไทม์ รวมไปถึงของรางวัลที่หลากหลายให้เลือกได้ตรงใจกับคนทุก GEN ช่วยลดเวลาในการทำ REPORT ของ HR นำ Business ของคุณไปสู่ความสำเร็จ สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ทำไม CRM จึงสำคัญสำหรับร้านอาหาร?

ในวงการร้านอาหารที่มีการแข่งขันสูง การรักษาลูกค้าคือกุญแจสู่ความสำเร็จ CRM จะช่วยให้ร้านอาหารสามารถทำความเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การบริการที่ประทับใจ และสร้างประสบการณ์การซื้อที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ CRM ยังสามารถช่วยในการสร้างความภักดีของลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น

 1. การสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยข้อมูลที่ได้จาก CRM ร้านอาหารสามารถสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า เช่น ส่วนลดสำหรับเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบ หรือข้อเสนอพิเศษในวันเกิด
 2. การทำให้เกิดการซื้อซ้ำ CRM จะช่วยให้ร้านอาหารสามารถติดตามความเป็นไปของลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ และยังสามารถส่งข้อความเชิญให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับทางร้านด้วยข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดที่ดึงดูด
 3. การสร้างโปรแกรมสะสมแต้มในร้านอาหาร สามารถใช้ CRM ในการสร้างโปรแกรมสะสมแต้มที่ช่วยส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่ในการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

crm คือปัจจัยสำคัญที่ร้านอาหารจะขาดไปไม่ได้ ซึ่งการใช้ CRM ในร้านอาหารมีหลายวิธีที่สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และเพิ่มยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และวันเกิด เพื่อให้ร้านอาหารสามารถส่งข้อเสนอพิเศษในโอกาสพิเศษได้ หรือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า สำรวจเมนูที่ลูกค้าซื้อบ่อย ๆ เพื่อสร้างโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษสำหรับเมนูที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการสร้างโปรแกรมความภักดี เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม หรือโปรแกรมสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลับมาเยือนร้านอาหารบ่อยขึ้น

ในโลกธุรกิจร้านอาหารที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงนั้น CRM Solution เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารสามารถช่วยให้ร้านอาหารเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการ การส่งเสริมความภักดี และสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่มีการแข่งขันสูงนี้ หากคุณสนใจ CRM Platform เครื่องมือที่จะมาช่วยเซลล์ขายของ เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นขาประจำ ด้วยตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ lead นำมาประมวลผล สร้างกิจกรรม ต่อยอดการพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
Uncategorized

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้

การใช้ Loyalty Services ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้แบรนด์ของคุณสามารถสร้างความภักดี และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว บริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขาย และกระตุ้นการซื้อซ้ำเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จัก และเป็นที่รักในหมู่ลูกค้า ซึ่งการทำ Loyalty Services นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น

 1. โปรแกรมสะสมแต้ม จะทำให้ลูกค้าสะสมแต้มจากการซื้อสินค้า หรือบริการและแลกเปลี่ยนแต้มเหล่านั้นเป็นรางวัลหรือส่วนลดได้
 2. ส่วนลดพิเศษ การเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดเฉพาะกลุ่มลูกค้าสมาชิกถือเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้สินค้าหรือบริการจากแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
 3. บัตรสมาชิก บัตรที่ให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลดกับผู้ถือบัตร ให้ลูกค้าของคุณรู้สึกพิเศษกว่าใคร
 4. ข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนอเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ เพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำ และเพิ่มความถี่ในการเยี่ยมชมหน้าร้าน หรือเว็บไซต์
 5. กิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก ที่ไม่เปิดให้กับลูกค้าทั่วไป เพื่อเพิ่มความรู้สึกพิเศษ และการผูกพันกับแบรนด์

ส่วนลด และการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความภักดี เสริมสร้างความรู้สึกของการได้รับความพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด, ของขวัญพิเศษ, หรือประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาจากที่อื่น การมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและจดจำ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ รู้สึกผูกพันกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ และเพิ่มคุณค่าให้กับทุกการสื่อสารที่ลูกค้ามีกับแบรนด์ การรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาสินค้า หรือบริการของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในโลกธุรกิจที่การแข่งขันรุนแรง และมีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้บริโภค การสร้างความภักดีของลูกค้าไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความอยู่รอดของธุรกิจด้วย ซึ่ง “Loyalty Services” หรือบริการเพื่อสร้างความภักดีนั้น มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณอย่างยั่งยืน หากคุณสนใจ CRM Platform เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นขาประจำ ด้วยตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ lead นำมาประมวลผล สร้างกิจกรรม ต่อยอดการพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big Data จากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่างมีระบบ

นอกจากนี้ Big Data มักถูกอธิบายด้วยกฎ 3V

 1. Volume (ปริมาณ): ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล ทำให้การจัดเก็บ และการประมวลผลต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจำนวนข้อมูล
 2. Velocity (ความเร็ว): ข้อมูลถูกสร้างและสะสมอย่างรวดเร็ว จากหลายแหล่ง เช่น เครื่องมือสื่อสาร, อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การทำธุรกรรมออนไลน์ ฯลฯ
 3. Variety (ความหลากหลาย): ข้อมูลมีหลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลโครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) และข้อมูลไม่มีโครงสร้าง (เช่น ข้อความ, วิดีโอ, ภาพ, ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย)

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ วัน การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดเป็นวิธีที่ทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดของคุณ ในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลมีอยู่รอบตัวเรา และการใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผลสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

1. การเข้าใจลูกค้าผ่านข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด ใช้ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญ และข้อเสนอของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

2. การตั้งเป้าหมาย และการปรับใช้แคมเปญ

การใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณให้เหมาะสมสามารถเพิ่ม ROI ได้อย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และส่งข้อความที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ สามารถช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญให้ดียิ่งขึ้นได้

3. การวัดผลและการปรับปรุงต่อเนื่อง

หลังจากเปิดตัวแคมเปญแล้ว การวัดผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจว่าแคมเปญนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไร ใช้ KPIs เพื่อติดตามประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและปรับแต่งแคมเปญในอนาคต

การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายแคมเปญได้อย่างแม่นยำ และวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับใช้กลยุทธ์การตลาดตามข้อมูลนั้นต้องการความอดทน และความพยายามในการทดลอง วิเคราะห์ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าได้อย่างไม่ต้องสงสัย หากคุณสนใจแพลตฟอร์มที่จะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

สรุปงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

People Performance Conference 2024 เป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ และความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง และองค์กรในปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งผลที่ดีให้กับลูกค้า และองค์กรต่อไป

จากงาน People Performance Conference 2024 นี้ เราได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจหลายประการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงของทักษะในอนาคต การคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2027, 44% ของทักษะที่เราใช้งานอยู่วันนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้อีก ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 2. อนาคตของการทำงาน งานในกลุ่ม Text อาทิการทำบัญชี และกฎหมายจะเริ่มหายไปจากการถูก AI ทำแทน แต่ยังคงต้องการคนในการควบคุม และตรวจสอบอยู่ดี
 3. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานในปี 2030 ตำแหน่งงานใหม่จะเกิดขึ้น 69 ล้านตำแหน่งในขณะที่ 83 ล้านตำแหน่งจะหายไป หมายความว่าองค์กร และพนักงานต้องเตรียมตัวรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 4. ความต้องที่มากขึ้นในองค์กรของทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์, การเข้าใจคน, และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต
 5. ความสำคัญของการมีความสมดุลในชีวิต (Work-life balance) และการปรับตัวเข้ากับการทำงานในยุคดิจิทัล
 6. การใช้ AIในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา และบริหารองค์กร ทั้งในการจัดการทรัพยากรบุคคล และเพิ่มการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน การพัฒนาตนเอง และการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคสมัยใหม่ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมองไปในอนาคต และการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล, ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และ Big Data รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถอยู่รอด และเติบโตในยุคดิจิทัล ไม่เพียงแค่นั้นองค์กรก็ต้องเน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย ซึ่งทั้งนี้ผู้นำต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทั้งในแง่ของการพัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร ไม่ใช่เพียงแค่การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวด้วย หากสนใจเครื่องมือ EMPLOYEE ENGAGEMENT PLATFORM ที่เหล่า HR และผู้นำธุรกิจไม่ควรพลาด เพราะเครื่องมือนี้จะมาช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามคอนเซป CONNECTING PEOPLE เชื่อมโยงคนทุก Generation ในองค์กรเข้าด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

สร้างองค์กรยังไง ให้คนในอยากอยู่ คนนอกอยากเข้า

Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานคือ ความรู้สึกผูกพันที่มีต่อองค์กร และมีความสุขในงานที่ทำ การมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความพึงพอใจในงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรด้วย พนักงานจะเกิดความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือองค์กรในการบรรลุเป้าหมาย และมีความภักดีต่อองค์กร ลดความเสี่ยงที่พนักงานจะลาออกจากงาน

การสร้างองค์กรที่ทำให้คนในอยากอยู่ และคนนอกอยากเข้านั้น การเพิ่ม Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างองค์กรในแบบที่คุณต้องการ ด้วยพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขามีความสุข และผูกพันกับองค์กร แต่ยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในองค์กร สร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ยกย่องความสำเร็จของพนักงาน จะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ในแง่ดีให้กับองค์กร เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนภายนอกอยากเข้ามาร่วมงานด้วย

การมีส่วนร่วมของพนักงานมีแนวทางมากมายที่คุณสามารถทำได้ เช่น

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตร

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรทำให้พนักงานรู้สึกได้รับความสบายใจในการทำงาน การให้ความสำคัญกับสื่อสารเพื่อให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิด และข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ทำให้พนักงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร ถือเป็นการรับฟังพนักงานอย่างเปิดกว้าง

2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของพนักงาน

พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองกำลังเติบโตและพัฒนาในอาชีพการงานมักจะมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น การให้โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรม การสัมมนา หรือโปรแกรมการพัฒนาอาชีพ เพื่อช่วยให้พนักงานมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนในองค์กรของคุณมากขึ้น

3. ยกย่องความสำเร็จ

พนักงานที่รู้สึกว่างานของตัวเองได้รับการยอมรับจากองค์กร จะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงาน การให้รางวัล และการยกย่องสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การชื่นชมต่อหน้า การให้โบนัส หรือการผลักดันไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น การปรับขึ้นของเงินเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความภักดีต่อองค์กรได้

4. สร้างความสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว

ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และงาน เป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานยุคใหม่ให้ความสนใจ เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องรับรู้ และสนับสนุนให้พนักงานมีเวลาสำหรับชีวิตส่วนตัว การมีสวัสดิการที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสมดุลในการทำงานต่าง ๆ เช่น การทำงานจากที่บ้าน หรือเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และลดความเครียดให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

5. ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

การส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุข และต้องการที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป ลดการลาออกจากงาน

การสร้างองค์กรให้เป็นที่ต้องการของทั้งพนักงาน และผู้สมัครงาน เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับ “Employee Engagement” เพราะการมีส่วนร่วมของพนักงานจะนำไปสู่ความภักดีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนกับพนักงาน ถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่องค์กรสามารถทำได้ เพราะพนักงานที่มีความสุขจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิผล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และช่วยให้องค์กรการเติบโตได้อย่างยั่งยืน หากสนใจเครื่องมือ EMPLOYEE ENGAGEMENT PLATFORM ที่เหล่า HR และผู้นำธุรกิจไม่ควรพลาด เพราะเครื่องมือนี้จะมาช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามคอนเซป CONNECTING PEOPLE เชื่อมโยงคนทุก Generation ในองค์กรเข้าด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

6 Checklists สำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาด

Martech หรือ Marketing Technology เป็นเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำการตลาด ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), การตลาดผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, เครื่องมือค้นหาต่าง ๆ ไปจนถึงการทำโฆษณาทางการตลาด ซึ่ง Martech คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การทำตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวัดผลได้ชัดเจน และนำไปปรับใช้กลยุทธ์ได้อย่างเป็นระบบ

การเลือกเครื่องมือทางการตลาด หรือ Martech ที่เหมาะสมนั้น เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต และสามารถแข่งขันได้ในตลาด เครื่องมือที่ถูกเลือกมาอย่างดีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ ดังนั้น นี่คือ 6 ประเด็นสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการเลือกเครื่องมือทางการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ

1. ความต้องการของธุรกิจ

ก่อนอื่นเลย คุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ความชัดเจนในความต้องการจะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

2. งบประมาณ

งบประมาณเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือ คุณต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าบำรุงรักษา หรือค่าสมัครใช้งานรายเดือน/ปี คุณควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

3. การประยุกต์ใช้กับระบบที่มีอยู่

การเลือกเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่นั้นสำคัญมาก เพื่อให้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น ควรสามารถใช้งานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น CRM, Email Marketing หรือ Social Media เป็นต้น

4. ความสามารถขยายตลาด

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต เครื่องมือทางการตลาดที่คุณเลือกควรสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้ คุณควรพิจารณาว่าเครื่องมือที่สามารถขยายความสามารถได้ตามที่ธุรกิจของคุณต้องการ

5. ความง่ายในการใช้งาน

เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากเกินไปอาจไม่เหมาะสม หากคุณมีทรัพยากรที่จำกัด การเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. มีบริการหลังการขายที่ดี

สุดท้ายการเข้าถึงบริการหลังการขาย หรือทีม Support ของเครื่องมือนั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แคมเปญการตลาดของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจและเป้าหมายทางการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

หากสนใจเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยบริหารแคมเปญของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

สร้างความสุขให้กับพนักงาน กุญแจสำคัญของ Employee Engagement

Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน คือ ระดับของความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้นในการทำงาน มันไม่เพียงแสดงถึงความพึงพอใจในงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกของความภาคภูมิใจในงาน การมีส่วนร่วมตามเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรอย่างแท้จริง โดยพนักงานที่มีส่วนร่วมในองค์กรมักจะเห็นคุณค่าในงานของตนเอง รู้สึกต้องให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พนักงานเหล่านี้มักจะมีความสุขในการทำงาน และความสุขนี้ส่งผลบวกคุณภาพงาน และความภักดีต่อองค์กร เป็นหนึ่งในวิธีลดพนักงานลาออกจากงาน


ในยุคปัจจุบันที่โลกธุรกิจเต็มไปด้วยพนักงานหลากหลาย Generation หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้า และยั่งยืนคือ ‘ความสุขของพนักงาน’ หรือ Employee Engagement การมีพนักงานที่มีความสุข และมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวด้วย 

HR ถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน คุณสามารถช่วยสร้างความสุข และเพิ่ม Employee Engagement ให้กับพนักงานได้หลายหลายวิธี ดังนี้

การยอมรับ และการให้คุณค่า

การยอมรับ และการให้คุณค่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่พนักงานต้องการจากองค์กร การแสดงความขอบคุณ และการยกย่องผลงาน สามารถสร้างความรู้สึกที่ดี และเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ นอกจากนี้ การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะเติบโตในอาชีพยังเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความยอมรับในตัวพนักงานด้วย

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานมีบทบาทสำคัญต่อความสุข และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบ่งปันไอเดียเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน

การสื่อสารที่ดี

การสื่อสารที่ชัดเจน และเปิดกว้าง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้าง Employee Engagement การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน และเป้าหมายขององค์กร แก่พนักงานช่วยให้พวกเขาเห็นคุณค่าของงานที่ทำ นอกจากนี้ การให้พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นในงานยังสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจให้ทั้ง 2 ทาง ทั้งตัวพนักงาน และตัวขององค์กรเอง

ปรับความสมดุลในชีวิตการทำงาน

สนับสนุนให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม องค์กรควรให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาทำงาน การหยุดพัก และการให้โอกาสในการทำงานนอกสถานที่หากเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความสุขของพวกเขา

สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ

การให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีเสียงในการกำหนดทิศทางของโครงการ หรืองานที่ทำนั้นสามารถเพิ่มความมุ่งมั่น และสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานได้ 

การลงทุนกับการสร้าง Employee Engagement ให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงาน ไม่เพียงแต่สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตที่มีความยั่งยืนขององค์กรด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การสื่อสารที่เปิดกว้าง การปรับความสมดุลในชีวิต หรือการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานมีความสุข และมีส่วนร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มที่ หากสนใจเครื่องมือ Employee Engagement Platform ที่ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Categories
News&Update

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน CRM ในธุรกิจ SME

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจใช้เพื่อจัดการ และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มยอดขาย เพราะ CRM เปรียบเหมือนสมุดบันทึกของธุรกิจที่คอยเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล, ประวัติการซื้อสินค้า, ความชอบ, และข้อเสนอแนะที่มีต่อแบรนด์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้แบรนด์ปรับปรุงงานสินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

เรียกได้ว่า CRM คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, การโทร, อีเมล, chatbots หรือการทำการตลาดอื่น ๆ แต่ก่อนที่จะใช้ CRM นั้น คุณต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงการติดตามลูกค้า, โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ซึ่งอาจนำเครื่องมือ AI หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์จัดการข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรเลือก CRM ที่สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจคุณ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนลูกค้า และข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 

พฤติกรรมผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจ การเลือก CRM ที่เหมาะสมควรพิจารณาต้นทุนของ CRM โดยรวมทั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าบริการรายเดือนหรือรายปี และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ ด้วยข้อมูลที่ได้จาก CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญการตลาด หรือบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยการเข้าใจลูกค้าและให้ข้อเสนอสิทธิพิเศษที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้

ดังนั้น CRM เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของธุรกิจที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าไว้ในที่เดียว ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการบริการที่มีประสิทธิภาพ หากสนใจทำ CRM ให้กับธุรกิจของคุณสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว