กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม โก๋สนุกเต็มแม็กซ์ แจก Nintendo switch”

ระยะเวลากิจกรรม:1 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อ โก๋แก่แม็กซ์ 5 บาท (size 17g) ที่ร้านค้าทั่วไป รสชาติใดก็ได้ 1 ซอง (ไก่/BBQ) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 24 ก.ย. 2560 มีสิทธิ์ร่วมสนุกโดยการส่ง SMS โดยพิมพ์ KMAX เว้นวรรค ตามด้วยรหัสในซอง ส่งมาที่หมายเลข 4712799 (ผู้โชคดีต้องเก็บซองผลิตภัณฑ์ โก๋แก่แม็กซ์ และหลักฐานการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับรางวัล)

รายละเอียดของรางวัล:

เครื่องเล่นเกมส์ Nintendo Switch จำนวน 25 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,755.3 บาท รวม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 368,882.50 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!