กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “ผิวสวย รวยทอง”

ระยะเวลากิจกรรม: 17 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ ARRA TOPFACE 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก ในการส่ง SMS: พิมพ์ TOPFACE ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 18 หลัก มาที่เบอร์ 4712011 เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างการพิมพ์ TOPFACE012345678911867994 (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่ส่งชิงโชคเพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จจะต้องตรงกับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเท่านั้น)

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,250 บาท

รางวัลที่ 2 ทองรูปพรรณหนัก 0.50 บาท มูลค่ารางวัลละ 10,125 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 101,250 บาท

รางวัลที่ 3 ทองรูปพรรณหนัก 0.25 บาท มูลค่ารางวัลละ 5,062.50 บาท จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 81,000 บาท

รวมทั้งหมด 27 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,500 บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (*ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “หยิบ TOPFACE ไป MALDIVES”

ระยะเวลากิจกรรม:15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ ARRA TOPFACE ที่ Watsons ทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก ส่ง SMS พิมพ์ AT ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 18 หลัก มาที่เบอร์ 4712011 เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างการพิมพ์ AT 012345678911867994 ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่ส่งชิงโชคเพื่อยืนยันการรับรางวัล)

รายละเอียดของรางวัล:

แพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักท่องเที่ยวมัลดีฟส์แบบ exclusive 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “ผิวสวย รวยทอง”

ระยะเวลากิจกรรม: 17 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ ARRA TOPFACE 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก ในการส่ง SMS: พิมพ์ TOPFACE ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 18 หลัก มาที่เบอร์ 4712011 เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างการพิมพ์ TOPFACE012345678911867994 (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่ส่งชิงโชคเพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จจะต้องตรงกับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเท่านั้น)

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,250 บาท

รางวัลที่ 2 ทองรูปพรรณหนัก 0.50 บาท มูลค่ารางวัลละ 10,125 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 101,250 บาท

รางวัลที่ 3 ทองรูปพรรณหนัก 0.25 บาท มูลค่ารางวัลละ 5,062.50 บาท จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 81,000 บาท

รวมทั้งหมด 27 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,500 บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (*ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!