กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Big C Beauty Fair”

ระยะเวลากิจกรรม:1 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เมย์เบลลีน นิวยอร์ก หรือ ลอรีอัล ปารีส เมคอัพใด ๆก็ได้ครบ 299 บาทต่อใบเสร็จ (ยอดหลังหักส่วนลด) ที่บิ๊กซีทุกสาขารับ 1 สิทธิ์ ในการร่วมลุ้นของรางวัล โดยการพิมพ์ BF ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น BF123456789 ส่งมาที่ 4712744

1. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2560

2. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และไม่สามารถลงทะเบียนเลขที่ใบเสร็จซ้ำได้

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung J 7 Plus สี Pink จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท รวมมูลค่า 130,000 บาท

รางวัลที่ 2 Gift Voucher จาก Big C จำนวน 90 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 90,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!