กิจกรรม “ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี BSC @ Robinson Group”

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่า 200,000*.- จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 200,000.- (*ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)

รางวัลที่ 2 เครื่องสำอาง BSC มูลค่า 20,000.- จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 400,000.-

รางวัลที่ 3 บัตรที่พัก Kensington เขาใหญ่ มูลค่า 6,000.- จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 360,000.-

รางวัลที่ 4 สบู่รังไหมผสมทองคำแท้ มูลค่า 490.- จำนวน 600 รางวัล รวมมูลค่า 294,000.-

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,254,000.- (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ใน เครือ BSC Inter ครบ 1,000 บาท (ยอดหลังหักส่วนลด) ณ จุดขาย ทุกสาขา รับคูปองลุ้นโชค 1 ใบ พิเศษ ยอดซื้อทุกๆ 500 บาทถัดไป จะได้รับคูปองลุ้นโชคเพิ่มอีก 1 ใบ

2. ร่วมสนุกโดยการพิมพ์ BSC ตามด้วยรหัสบนคูปอง 10 หลัก ส่งมาที่ 4712755 ตัวอย่างเช่น BSC9999999999 ส่งมาที่ 4712755

3. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น.ของวันที่ 1 ตุลาคม จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. ตลอดระยะเวลากิจกรรม สงวนสิทธิ์ 1 รหัสบนคูปอง รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัลเท่านั้น (ไม่สามารถส่งรหัสซ้ำได้)

6. ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!