NEWS & UPDATE

สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิตอล

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมของ Hr ในการบริหารงานบุคคล แต่การเลือกใช้โปรแกรมฝ่ายบุคคลนั้น เหนือสิ่งอื่นใดต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร เพราะทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การจะสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ล้วนแล้วมาจากความเข้าใจในตัวบุคคล

สถิติในปัจจุบันพนักงานมักจะลาออกจากองค์กรที่ทำอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งการหาบุคลากรใหม่ที่มีความเข้าใจในงานก็ถือเป็นอีก 1 ปัญหาของการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในยุคดิจิตอลแบบนี้เพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กร หลาย ๆ องค์กรจึงเลือกใช้ โปรแกรมงานบุคคล หรือโปรแกรมฝ่ายบุคคล เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อทำงานอย่างมีความสุข พนักงานย่อมมีความรักต่อองค์กรมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคลเอง เมื่อเราเลือกใช้แล้วในทางกลับกันองค์กรต่าง ๆ ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย พร้อมกับสร้างความสุขในการทำงาน โดยการปรับกระบวนการเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในยุคดิจิตอลแบบนี้ ควรมีกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

  1. Digital Mindset หรือการปรับกระบวนคิดแบบดิจิตอลของคนในองค์กรเกี่ยวกับการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็นการปรับวิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล
  2. Digital Skills หรือการปรับตัวให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ลดการใช้กระดาษ และการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ หันมาใช้การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมบริหารงานบุคคล และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. Digital Processes หรือการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นสัด เป็นส่วนมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่จัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บอีกต่อไป โดยจะต้องรวมข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นชุดเดียวกัน และเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีเครื่องมือทางเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ แบบองค์รวมด้วย
  4. Digital Organization หรือการปรับการทำงานภายในองค์กรในสอดคล้องกับยุคดิจิตอล โดยมีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องมีความคล่องตัว และเชื่อมโยงกันแบบไม่จำกันสถานที่ และเวลา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้องค์กรเมื่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลแล้ว ระบบ Hr ก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรในสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรมุ่งหวัง ซึ่งควรเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่สามารถลดการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคลทุกช่วงอายุ รวมไปถึงทุกไลฟ์สไตล์ ให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่พนักงานจะมีต่อองค์กร เพิ่มพลังใจในการทำงาน ลดปัญหาสุขภาพจิตที่จะทำไปสู่สุขภาพกาย และหมดไฟในการทำงานในที่สุด

หากสนใจเครื่องมือดี ๆ ที่จะเป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลให้เข้ากับยุคดิจิตอลที่มีความหลากหลายในช่วงอายุของบุคลากร M-Connect ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดนโยบายที่ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 เพื่อทดลองใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลฟรี 3 เดือน แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

Related Post

รวมไอเดียแคมเปญการตลาดช่วงปีใหม่

CRM (Customer relationship management) เป็นเทคโนโลยีสำหรับจัดการความสัมพันธ์ของแบรนด์กับลูกค้าของคุณ ช่วยส่งเสริมปรับปรุงความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มลูกค้าขาประจำให้กับแบรนด์ โดยระบบ CRM ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เชื่อมต่อกับลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในงานบริการ ส่งต่อสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษของคุณ ทั้งนี้ในช่วงปีใหม่เป็นเวลาสำหรับการวางแผน ตั้งเป้าหมายของนักการตลาด และเจ้าของธุรกิจจำนวนมาก แบรนด์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในการสร้างแคมเปญการตลาดให้ตอบโจทย์การเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ หากต้องการใช้ช่วงเทศกาลอย่างเต็มที่ แคมเปญการตลาดของคุณจะต้องไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงวันหยุดที่พิเศษเท่านั้น ยังต้องมีการสร้าง CRM กับลูกค้า และยังต้องสร้างความแตกต่างความประทับใจมากกว่าแคมเปญทั่วไป  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปีใหม่คุณอาจใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

อ่านก่อนซื้อ ปีหน้า M Connect จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่

M Connect หรือ Employee Engagement Platform ตัวช่วยที่จะให้คุณเปิดประสบการณ์การทำกิจกรรมกับพนักงานแบบไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลา มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุก Generation องค์กร สร้างการมีส่วนร่วมเป็นทีมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เรียกได้ว่า “ONE TEAM ONE PLATFORM” ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว ลดภาระงานของ Hr สร้างความสัมพันธ์พนักงานต่อองค์กร สร้างความสุขสนุกในการทำงาน สร้างบุคลิกภาพที่ดีมีใจบริการ เพราะถ้าพนักงานมีความสุข

ไม่ต้องมีฐานลูกค้า ก็ทำ SMS Marketing ได้

LBS หรือ Location-Based service เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารโปรโมชั่นถึงลูกค้าผ่านการทำ SMS Marketing (SMS MKT) โดยสามารถส่งข้อความถึงลูกค้าตามโลเคชั่นในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดที่คุณปักหมุด ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเบอร์ลูกค้า ก็สามารถส่งข้อความ SMS ไปหาลูกค้าได้ ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มยอดขายง่าย ๆ เช่นการส่ง sms ส่วนลด แนบลิงก์ส่วนลด กดรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทั้งนี้การทำการตลาดผ่านแคมเปญ

About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

รวมไอเดียแคมเปญการตลาดช่วงปีใหม่

CRM (Customer relationship management) เป็นเทคโนโลยีสำหรับจัดการความสัมพันธ์ของแบรนด์กับลูกค้าของคุณ ช่วยส่งเสริมปรับปรุงความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มลูกค้าขาประจำให้กับแบรนด์ โดยระบบ CRM ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เชื่อมต่อกับลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในงานบริการ ส่งต่อสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษของคุณ ทั้งนี้ในช่วงปีใหม่เป็นเวลาสำหรับการวางแผน ตั้งเป้าหมายของนักการตลาด และเจ้าของธุรกิจจำนวนมาก แบรนด์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในการสร้างแคมเปญการตลาดให้ตอบโจทย์การเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ หากต้องการใช้ช่วงเทศกาลอย่างเต็มที่ แคมเปญการตลาดของคุณจะต้องไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงวันหยุดที่พิเศษเท่านั้น ยังต้องมีการสร้าง CRM กับลูกค้า และยังต้องสร้างความแตกต่างความประทับใจมากกว่าแคมเปญทั่วไป  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปีใหม่คุณอาจใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

อ่านก่อนซื้อ ปีหน้า M Connect จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่

M Connect หรือ Employee Engagement Platform ตัวช่วยที่จะให้คุณเปิดประสบการณ์การทำกิจกรรมกับพนักงานแบบไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลา มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุก Generation องค์กร สร้างการมีส่วนร่วมเป็นทีมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เรียกได้ว่า “ONE TEAM ONE PLATFORM” ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว ลดภาระงานของ Hr สร้างความสัมพันธ์พนักงานต่อองค์กร สร้างความสุขสนุกในการทำงาน สร้างบุคลิกภาพที่ดีมีใจบริการ เพราะถ้าพนักงานมีความสุข