NEWS & UPDATE

สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิตอล

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมของ Hr ในการบริหารงานบุคคล แต่การเลือกใช้โปรแกรมฝ่ายบุคคลนั้น เหนือสิ่งอื่นใดต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร เพราะทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การจะสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ล้วนแล้วมาจากความเข้าใจในตัวบุคคล

สถิติในปัจจุบันพนักงานมักจะลาออกจากองค์กรที่ทำอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งการหาบุคลากรใหม่ที่มีความเข้าใจในงานก็ถือเป็นอีก 1 ปัญหาของการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในยุคดิจิตอลแบบนี้เพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กร หลาย ๆ องค์กรจึงเลือกใช้ โปรแกรมงานบุคคล หรือโปรแกรมฝ่ายบุคคล เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อทำงานอย่างมีความสุข พนักงานย่อมมีความรักต่อองค์กรมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคลเอง เมื่อเราเลือกใช้แล้วในทางกลับกันองค์กรต่าง ๆ ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย พร้อมกับสร้างความสุขในการทำงาน โดยการปรับกระบวนการเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในยุคดิจิตอลแบบนี้ ควรมีกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

  1. Digital Mindset หรือการปรับกระบวนคิดแบบดิจิตอลของคนในองค์กรเกี่ยวกับการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็นการปรับวิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล
  2. Digital Skills หรือการปรับตัวให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ลดการใช้กระดาษ และการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ หันมาใช้การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมบริหารงานบุคคล และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. Digital Processes หรือการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นสัด เป็นส่วนมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่จัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บอีกต่อไป โดยจะต้องรวมข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นชุดเดียวกัน และเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีเครื่องมือทางเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ แบบองค์รวมด้วย
  4. Digital Organization หรือการปรับการทำงานภายในองค์กรในสอดคล้องกับยุคดิจิตอล โดยมีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องมีความคล่องตัว และเชื่อมโยงกันแบบไม่จำกันสถานที่ และเวลา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้องค์กรเมื่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลแล้ว ระบบ Hr ก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรในสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรมุ่งหวัง ซึ่งควรเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่สามารถลดการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคลทุกช่วงอายุ รวมไปถึงทุกไลฟ์สไตล์ ให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่พนักงานจะมีต่อองค์กร เพิ่มพลังใจในการทำงาน ลดปัญหาสุขภาพจิตที่จะทำไปสู่สุขภาพกาย และหมดไฟในการทำงานในที่สุด

หากสนใจเครื่องมือดี ๆ ที่จะเป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลให้เข้ากับยุคดิจิตอลที่มีความหลากหลายในช่วงอายุของบุคลากร M-Connect ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดนโยบายที่ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีความสุข เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 เพื่อทดลองใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลฟรี 3 เดือน แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

Related Post

สร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับลูกค้าด้วย MCommerce

MCommerce คือ Retargeting-Driven & Repurchase Platform ที่มุ่งเน้นการดึงดูดลูกค้าใหม่ และกระตุ้นให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ MCommerce เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการทำ Loyalty Program ที่เชื่อมข้อมูลลูกค้าทุกช่องทางเข้ากับฐานข้อมูลของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูลนี้มาต่อยอด และสร้างแคมเปญการตลาดได้อย่างตรงจุด  คุณสมบัติเด่นของ MCommerce สะสมแต้มผ่าน MCommerce ไม่ได้เพียงแค่ช่วยในการเพิ่มยอดขายเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับลูกค้า โดยมีทีมงานที่ปรึกษาคอยช่วยคุณจัดกิจกรรม

จะยุ่งแค่ไหน ถ้ายังไม่เปลี่ยนมาสะสมแต้มแบบดิจิตอล

Loyalty Program คือระบบที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า และส่งเสริมการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าโดยเพิ่มแรงจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสม คูปอง หรือส่วนลดพิเศษ เมื่อมีการซื้อสินค้าจากธุรกิจนั้นๆ ลูกค้าจะสามารถสะสมคะแนน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ของรางวัล บริการฟรี หรือส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไป ระบบสะสมแต้มมีหลายรูปแบบ เช่น บัตรสมาชิกที่มีบาร์โค้ดหรือแถบแม่เหล็ก แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือการใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสะสมคะแนน ซึ่งในปัจจุบันระบบสะสมแต้มแบบดิจิตอลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายและสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ง่าย ความยุ่งยากแรกที่เห็นได้ชัดหากยังไม่เปลี่ยนมาสะสมแต้มแบบดิจิตอล หรือใช้ Loyalty

วิธีการใช้ Line OA เพื่อความสำเร็จของธุรกิจร้านขายของออนไลน์

Line Official Account (Line OA) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจร้านขายของออนไลน์ที่ต้องการสร้างความสำเร็จและเพิ่มยอดขาย การใช้ Line OA เริ่มต้นด้วยการสมัครใช้งานและตั้งค่าบัญชีด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เมื่อได้บัญชี Line OA แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มผู้ติดตามโดยการโปรโมทบัญชีผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ร้านค้า โซเชียลมีเดีย หรือสื่อโฆษณา พร้อมกับการใช้ QR Code หรือ Link ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเพิ่มเพื่อนง่ายดาย เนื้อหาที่ส่งผ่าน

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

สร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับลูกค้าด้วย MCommerce

MCommerce คือ Retargeting-Driven & Repurchase Platform ที่มุ่งเน้นการดึงดูดลูกค้าใหม่ และกระตุ้นให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ MCommerce เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการทำ Loyalty Program ที่เชื่อมข้อมูลลูกค้าทุกช่องทางเข้ากับฐานข้อมูลของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูลนี้มาต่อยอด และสร้างแคมเปญการตลาดได้อย่างตรงจุด  คุณสมบัติเด่นของ MCommerce สะสมแต้มผ่าน MCommerce ไม่ได้เพียงแค่ช่วยในการเพิ่มยอดขายเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับลูกค้า โดยมีทีมงานที่ปรึกษาคอยช่วยคุณจัดกิจกรรม

จะยุ่งแค่ไหน ถ้ายังไม่เปลี่ยนมาสะสมแต้มแบบดิจิตอล

Loyalty Program คือระบบที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า และส่งเสริมการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าโดยเพิ่มแรงจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสม คูปอง หรือส่วนลดพิเศษ เมื่อมีการซื้อสินค้าจากธุรกิจนั้นๆ ลูกค้าจะสามารถสะสมคะแนน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ของรางวัล บริการฟรี หรือส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไป ระบบสะสมแต้มมีหลายรูปแบบ เช่น บัตรสมาชิกที่มีบาร์โค้ดหรือแถบแม่เหล็ก แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือการใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสะสมคะแนน ซึ่งในปัจจุบันระบบสะสมแต้มแบบดิจิตอลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายและสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ง่าย ความยุ่งยากแรกที่เห็นได้ชัดหากยังไม่เปลี่ยนมาสะสมแต้มแบบดิจิตอล หรือใช้ Loyalty