NEWS & UPDATE

‘ทักษะดิจิทัล’ จุดเปลี่ยนธุรกิจ ยุคแห่งเทคโนโลยี ดิสรัปชัน

สำหรับธุรกิจไทยการจะปรับตัวให้ทันต่อดิจิทัลดิสรัปชัน จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ก่อน เพราะจะส่งผลให้การเปลี่ยนทักษะใหม่ และเพิ่มทักษะเกิดเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถดึงศักยภาพจากแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีอยู่มาใช้ได้ 

อย่างไรก็ดี โลกหลังจบการระบาดต้องการชุดทักษะที่จำเป็นต่างไปจากเดิม เจ้าของธุรกิจควรต้องเริ่มมองว่าระบบคลาวด์เป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่ดีกว่าให้ลูกค้า

การที่บริษัทมีกลยุทธ์ด้านระบบคลาวด์เป็นมากกว่าแค่ความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทักษะ และเปลี่ยนทักษะให้แก่บุคลากรแต่ยังเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ ถือเป็นการเดินหน้า ที่จะท้าทายวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ

โดยการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มธุรกิจก็คือ การพิจารณาจุดแข็ง และจุดอ่อนของกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางทางธุรกิจของตนเองในปัจจุบัน โดยต้องพินิจพิเคราะห์หันกลับมามองว่า แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ที่มีอยู่นั้นเอื้อให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถวัด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานว่ามีความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรได้หรือไม่ 

การเพิ่มทักษะ และการเปลี่ยนทักษะพนักงานจะขจัดอุปสรรคในการทำงาน โดยเอื้อให้บุคคลนั้นทำงานได้ตามระดับที่ต้องการซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่อง ที่สำคัญควรพัฒนาบุคลากรที่ทำงานให้บริษัทมานาน เพราะพวกเขามีความตระหนักถึงคุณค่า และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรมากกว่า บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถบอกกันแล้วจะเข้าใจกันได้ง่าย ๆ ต้องผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน 

โดยสรุป การสร้างทักษะดิจิทัล อาจแตกต่างกันในแง่ของตลาด และอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือกลุ่มธุรกิจควรจะมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในระยะยาว ท้ายที่สุดการที่องค์กร และพนักงานเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลจะต้องเกิดผลลัพธ์ที่สมจริง จับต้องได้ และวัดผลได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน ธุรกิจไทยควรพิจารณาตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นด้วยการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ ตลอดจนการปรับโครงสร้างเปลี่ยนให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นดิจิทัลให้ได้

Related Post

Sale page กับ Microsite เหมือนกันไหม?

Microsite จะมีหน้าเว็บเพจอยู่ที่ประมาณ 2-5 หน้า ซึ่งต่างกับ Sale page ที่มีเพียงหน้าเดียว โดย Microsite จะใส่ข้อมูลได้มากกว่า Sale page แต่ Sale page เองก็มีข้อดีตรงที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นเว็บเพจเพียงหน้าเดียว ก็สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีจุดประสงค์ในการสร้างที่เด่นชัด ซึ้ง Microsite นั้น เหมาะสำหรับใช้ในการส่งเสริมแคมเปญต่าง

Website ต่างจาก Microsite อย่างไร?

Microsite หรือ Website ล้วนมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งตามขนาด และความเหมาะสม แต่ไม่ว่าจะเป็น Website หรือ Microsite ก็ต่างมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งคู่ เพราะทั้ง Website และ Microsite ถือเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดเข้าสู่ธุรกิจของคุณให้ลูกค้าได้รู้จักไปยังแบรนด์ สินค้า และผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย Website คืออะไร?  Website คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งเว็บไซต์นั้นจะมีขนาดใหญ่

5 ประโยชน์ของ Microsite

Microsite เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การทำแบบสำรวจความพึงพอใจ, โปรโมทสินค้า และผลิตภัณฑ์, เปิดตัวสินค้าใหม่, การจัดแคมเปญชิงโชคชิงรางวัล, สะสมแต้ม หรือแม้แต่การจัดแคมเปญกิจกรรมสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ประโยชน์ของ Microsite ที่เป็นมากกว่าเว็บไซต์ทั่วไป แถมราคาไม่แพง สามารถสร้าง Big Data สำรวจข้อมูลลูกค้าให้ถูกหลัก PDPA ผ่านการทำแบบสอบถามด้วยเครื่องมือ Microsite ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปต่อยอดวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดต่อไปได้อีกด้วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน

About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

Sale page กับ Microsite เหมือนกันไหม?

Microsite จะมีหน้าเว็บเพจอยู่ที่ประมาณ 2-5 หน้า ซึ่งต่างกับ Sale page ที่มีเพียงหน้าเดียว โดย Microsite จะใส่ข้อมูลได้มากกว่า Sale page แต่ Sale page เองก็มีข้อดีตรงที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นเว็บเพจเพียงหน้าเดียว ก็สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีจุดประสงค์ในการสร้างที่เด่นชัด ซึ้ง Microsite นั้น เหมาะสำหรับใช้ในการส่งเสริมแคมเปญต่าง

Website ต่างจาก Microsite อย่างไร?

Microsite หรือ Website ล้วนมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งตามขนาด และความเหมาะสม แต่ไม่ว่าจะเป็น Website หรือ Microsite ก็ต่างมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งคู่ เพราะทั้ง Website และ Microsite ถือเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดเข้าสู่ธุรกิจของคุณให้ลูกค้าได้รู้จักไปยังแบรนด์ สินค้า และผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย Website คืออะไร?  Website คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งเว็บไซต์นั้นจะมีขนาดใหญ่