NEWS & UPDATE

‘ทักษะดิจิทัล’ จุดเปลี่ยนธุรกิจ ยุคแห่งเทคโนโลยี ดิสรัปชัน

สำหรับธุรกิจไทยการจะปรับตัวให้ทันต่อดิจิทัลดิสรัปชัน จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ก่อน เพราะจะส่งผลให้การเปลี่ยนทักษะใหม่ และเพิ่มทักษะเกิดเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถดึงศักยภาพจากแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีอยู่มาใช้ได้ 

อย่างไรก็ดี โลกหลังจบการระบาดต้องการชุดทักษะที่จำเป็นต่างไปจากเดิม เจ้าของธุรกิจควรต้องเริ่มมองว่าระบบคลาวด์เป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่ดีกว่าให้ลูกค้า

การที่บริษัทมีกลยุทธ์ด้านระบบคลาวด์เป็นมากกว่าแค่ความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทักษะ และเปลี่ยนทักษะให้แก่บุคลากรแต่ยังเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ ถือเป็นการเดินหน้า ที่จะท้าทายวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ

โดยการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มธุรกิจก็คือ การพิจารณาจุดแข็ง และจุดอ่อนของกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางทางธุรกิจของตนเองในปัจจุบัน โดยต้องพินิจพิเคราะห์หันกลับมามองว่า แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ที่มีอยู่นั้นเอื้อให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถวัด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานว่ามีความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรได้หรือไม่ 

การเพิ่มทักษะ และการเปลี่ยนทักษะพนักงานจะขจัดอุปสรรคในการทำงาน โดยเอื้อให้บุคคลนั้นทำงานได้ตามระดับที่ต้องการซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่อง ที่สำคัญควรพัฒนาบุคลากรที่ทำงานให้บริษัทมานาน เพราะพวกเขามีความตระหนักถึงคุณค่า และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรมากกว่า บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถบอกกันแล้วจะเข้าใจกันได้ง่าย ๆ ต้องผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน 

โดยสรุป การสร้างทักษะดิจิทัล อาจแตกต่างกันในแง่ของตลาด และอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือกลุ่มธุรกิจควรจะมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในระยะยาว ท้ายที่สุดการที่องค์กร และพนักงานเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลจะต้องเกิดผลลัพธ์ที่สมจริง จับต้องได้ และวัดผลได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน ธุรกิจไทยควรพิจารณาตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นด้วยการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ ตลอดจนการปรับโครงสร้างเปลี่ยนให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นดิจิทัลให้ได้

Related Post

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำไม CRM

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,