โครงการโรงเรียนศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

ร่วมกับ บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่ตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 21 แห่ง จากทั้งหมด 225 แห่ง ในงานสัมมนา หลักสูตรสู่การเป็น "โรงเรียนต้นแบบรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย 7 กิจวัตรความดี" เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพของเยาวชน และครอบครัว

โดยภายในงาน มีทั้งกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ การเรียนรู้เพื่อมีความสุขด้วย "ศีล" "ความสะอาด" "ระเบียบ" และจัดแสดงผลงานของน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนทุกคน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ