ISO/IEC 27001

มาตรฐาน ISO 27001
ISO 27001

การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยมีข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลการใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์กรทุกประเภทสามารถจัดการความปลอดภัยของทรัพย์สิน เช่น ข้อมูลทางการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดพนักงาน หรือข้อมูลที่บุคคลที่สามมอบหมาย ซึ่งข้อมูลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นความมั่นคงทางสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล ควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อข้อมูลได้รับจัดการอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถทำงานด้วยความ มั่นใจ และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ISO/IEC 27001 ทำงานอย่างไร?

องค์กรส่วนใหญ่มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากไม่มีระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมข้อมูลมักจะค่อนข้างไม่เป็นระเบียบ และไม่ปะติดปะต่อกัน โดย ISO/IEC 27001 มักถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดด้านการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะในขณะที่แนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลอาจมีความจำเป็นในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั่วทั้งองค์กร

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล ทั้งการรั่วไหลหรือการถูกโจมตีของข้อมูล รวมถึงควบคุมการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงองค์กรของคุณ
สร้างความมั่นใจ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าข้อมูลของพวกเขาจะปลอดภัย
การปฏิบัติตามข้อกำหนด
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลระดับโลก
ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ
มีความความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความไว้วางใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้

การควบคุม

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูล
องค์กรรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ - 6 การควบคุมที่ใช้ก่อน ระหว่างหรือหลังการจ้างงาน
การจัดการสินทรัพย์
การควบคุมการเข้าถึง
การเข้ารหัส
การปฏิบัติตามกับข้อกำหนดภายใน เช่น นโยบาย และข้อกำหนดภายนอก เช่น กฎหมาย
ความมั่นคงทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการสื่อสาร
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยของข้อมูล
การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
การจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยของข้อมูล
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในการ จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ปรึกษาเราสิคะ เราพร้อมยินดีให้บริการค่ะ