NEWS & UPDATE

เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรมัดใจพนักงานให้อยู่ยาว

Employee Engagement คือการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เป็นแนวคิดด้านทรัพยากรบุคคล (HR) การสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อผลักดันให้องค์กรเดินหน้าอย่างมั่นคง เป็นการเพิ่มพลังงานบวกในองค์กร หากพนักงานมีพลังบวกจะนำไปสู่การเกิดความคิดมององค์กรในแง่บวก ทำให้พนักงานพร้อมทำงาน เกิดไอเดียสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับองค์กร เกิดความสนุกสนานในการทำงาน องค์กรก็จะมี Feedback ที่ดี และทำให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดี มีคนอยากร่วมงานด้วย ทำให้ Income & Benefit ก็ตกอยู่กับทั้งพนักงาน และองค์กร พนักงานได้องค์กรที่ดี องค์กรเองก็ได้พนักงานที่ดีมาร่วมงาน

หากพนักงานมีความผูกพัน เข้าใจบทบาทของตนเองในองค์กร ทั้งนี้ Hr ก็ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำ Employee Engagement ที่สำคัญที่ทำให้เกิดความผูกพันในองค์กร ไม่ว่าเป็นการจัดการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงาน การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และมีความสนุกสนาน อาจจะมาอยู่ในรูปแบบของการเล่นเกม การประกวดความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างเกม kahoot ที่จะให้พนักงานได้ทำงานเป็นทีม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้น จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ชัดเจน เกิดความไว้วางใจที่จะทำงานในองค์กร ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะใหม่ ขอบคุณและยอมรับในความสำเร็จ

Brand Royalty หรือที่ถูกก็คือ Brand Loyalty ความภักดีต่อแบรนด์ เป็นการที่ลูกค้ายังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ และเกิดการซื้อซ้ำ แม้ว่าคู่แข่งจะนำสินค้าคล้ายคลึงกันก็ตาม การทำ Employee Engagement ก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ แต่เปลี่ยนเป็นการสร้างความภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรแทน ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท เนื่องจากมีการเกิดการทำงานที่ชัดเจน กับความพึงพอใจในการทำงาน และขวัญกำลังใจของพนักงาน การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง และรักษาความผูกพันของพนักงาน พนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรจะมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะพนักงานจะแสดงความมุ่งมั่นมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายของบริษัท ตามแบบฉบับถ้าใจรักก็ไปต่อนั่นเอง

นายจ้างสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานได้หลายวิธี รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเสนอรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การรับข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านการตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงขบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการพยายามทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อว่างานของพวกเขามีความหมาย เชื่อว่าพวกเขาได้รับการชื่นชม และสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หากสนใจการทำ Employee Engagement เพื่อสร้างกลยุทธ์ Employer Branding ที่ช่วยให้บรรยากาศภายในองค์กรของคุณมีแต่พลังบวก เรามีแพลตฟอร์ม M connect ที่จะตอบโจทย์การทำ Employee Engagement ภายในองค์กรของคุณเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีของพนักงานกับองค์กร สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : https://lin.ee/5wbBupH เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ

Related Post

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำไม CRM

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,