NEWS & UPDATE

เปิดวิธีสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในองค์กร

M Connect โซลูชันใหม่ที่เหมาะกับคนทุก Gen เป็น Platform ที่ช่วยสร้าง Engagement กับพนักงานง่าย ๆ ผ่านมือถือ “เพียงปลายนิ้วคลิก” ซึ่งในปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการประสานความร่วมมือจะสามารถลดความอคติ และความยุ่งยากในการสื่อสารได้ สิ่งนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญของ hr ที่จะทำให้เกิด benefits สูงสุดในองค์กร

ด้วยการนำ Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีจึงทำให้เกิด M Connect ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมภายในองค์กรได้ง่ายขึ้น หากคุณเคยได้ยินทฤษฎี “Two pizza rule” ของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง amazon.com ที่ช่วยในเรื่องการประชุมภายในองค์กรแล้วนั้น ว่าเราไม่ควรประชุมนาน และไม่ควรมีคนเข้าประชุมเกินกว่าพิซซ่า 2 ถาดจะเลี้ยงได้ เนื่องจากตามปกติแล้วพิซซ่า 1 ถาด ที่มี 8 ชิ้นจะจำกัดคนไว้ที่ 6-8 ท่าน ดังนั้นเพื่อการมีประสิทธิภาพเราจึงกำหนดจำนวนคนตามพิซซ่า 2 ถาดอยู่ที่ 6-10 คน ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการสร้างทีมได้ ตามที่ Jeff Bezos กล่าวว่า “หากคุณไม่สามารถเลี้ยงพิซซ่า 2 ถาดกับทีมของคุณได้ แปลว่าทีมของคุณใหญ่เกินไป” การที่มีทีมที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้ความคิดของใครตกหล่นไป หรือหากต้องตัดสินใจในบางเรื่อง การที่มีทีมใหญ่เกินไปอาจทำให้มีหลายแนวคิด และตัดสินใจได้ช้าลง 

Benefits ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างทีมที่ดีนั้นจะทำให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และองค์กรก็จะได้รับงานที่มีประสิทธิภาพจากพนักงาน แต่หากคุณเป็นองค์กรใหญ่ การที่มีทีมอยู่ 6-10 คนอาจไม่พอที่จะครอบคลุมงานทั้งหมด ดังนั้นการสื่อสารภายในองค์กร และการร่วมมือกันจึงสำคัญ วิธีสร้างความสัมพันธ์ก็มีไม่กี่วิธีง่าย ๆ เช่น

  1. สร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์อันดีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกทำให้การมีส่วนร่วมเป็นไปได้ง่ายขึ้น hr อาจจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ให้พนักงานของคุณได้มีการพบปะ พูดคุย ออกแนวคิดร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเกิดความร่วมมือภายในองค์กร
  2. เสริมทักษะการทำงาน การที่พนักงานมีทักษะความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น ย่อมมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำมากขึ้นตามไปด้วย
  3. สร้างพฤติกรรมการแบ่งปัน ไม่ใช่เพียงแต่การให้ของรางวัล แต่รวมไปถึงการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือที่ดี ที่จะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจในการทำให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดี
  4. ผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่น การผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นภายในองค์กรว่าองค์กรจะนำพาไปสู่ความมั่นคง ทั้งสวัสดิการ และบรรยากาศการทำงานในองค์กร หากพนักงานมององค์กรในแง่บวก มีความสุขในการทำงาน ชื่อเสียงขององค์กรที่ถูกส่งออกไปก็จะไปในทิศทางที่ดีด้วย
  5. ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เมื่อพนักงานทำงานร่วมกันจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น หากองค์กรให้ความสำคัญกับการออกความคิดเห็นของพนักงานก็จะทำให้เกิดทีมที่เข้มแข็ง และพนักงานจะรู้สึกดีกับงาน เกิดแรงบรรดาลใจกับงานที่ทำอยู่ ไม่หมดไฟง่าย ๆ

หากคุณต้องการ Platform ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน กับองค์กร รวมถึงสร้างกิจกรรมได้อย่างหลากหลายไม่จำกัด ให้พนักงานได้มีความสุขในการทำงานผ่านการเล่นเกม แลกของรางวัล เปรียบเสมือน CRM Program ที่มีพนักงานในองค์กรเป็นลูกค้า ทางเรามี M Connect ที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างที่กล่าวมา รวมไปถึงมีทีมที่ปรึกษาช่วยให้คุณได้จัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกับ Corporate Goal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : https://lin.ee/5wbBupH  เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ

Related Post

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำไม CRM

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,