NEWS & UPDATE

รับรู้ความรู้สึกของพนักงาน ส่งต่อความผูกพันถึงองค์กร ด้วย “Engagement Survey”

Engagement Survey เป็นแบบสำรวจความผูกพัน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร โดยแบบสำรวจส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสอบถามความรู้สึกของพนักงานในการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรวบรวมคำติชมของพนักงานเพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมตอบโจทย์การทำงานร่วมกันภายในองค์กร ให้คนทุก Generation อยู่ร่วมกันได้จนเกิดความเป็น Teamwork จากนั้นก็จะทำให้คุณบริหารจัดการพนักงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งการทำ Performance Management ก็จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการสื่อสารภายในองค์กร จัดลำดับความสำคัญของงาน ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน และการวางแผนพัฒนาที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ชี้แจงความรับผิดชอบของงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

การทำแบบสำรวจ Engagement Survey จะทำให้รู้ว่าพนักงานมีความคิด ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานอย่างไร เป็นการรับ feedback เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า Employee Engagement นั้นสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าที่มีความสุขนั้น เป็นผลมาจากพนักงานที่มีความสุข ทั้งนี้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนั้นมีส่วนร่วมจะช่วยให้คุณได้ลูกค้ามากขึ้น จะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จล้วนให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร และการทำงานของพนักงาน โดยหากพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรจะถ่ายทอดค่านิยมองค์กรของคุณให้กับลูกค้าในทางบวก และทำงานอย่างหนักเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย แต่ถ้าหากพนักงานไม่พอใจในค่านิยมองค์กรก็ส่งผลกระทบต่อองค์กรของคุณเช่นกัน

Employee Engagement คือการสร้างความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากหากพนักงานมีความพึงพอใจในงานจะเป็นขวัญกำลังใจของพนักงาน ไม่เพียงแค่นั้นการสื่อสารภายในองค์กรนั้นก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน ทั้งนี้หากคุณต้องการที่จะทราบถึงความพึงพอใจนั้นคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจความรู้สึกของพนักงาน เพราะพนักงานที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจถือเป็นพนักงานที่อยากให้องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือคงอยู่ในเรื่องที่ดีอยู่แล้ว โดยพนักงานที่มีส่วนร่วมนั้นมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะพนักงานเหล่านั้นมักจะแสดงความมุ่งมั่นมากขึ้นต่อวัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์กร

หากคุณสนใจเพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานเรามีแพลตฟอร์ม M Connect ที่จะตอบโจทย์ในเรื่อง Employee Engagement ให้คุณได้ทำกิจกรรมกับพนักงานแบบไม่มีข้อจำกัด พร้อมทีมที่ปรึกษาที่จะมาดูแลให้การทำกิจกรรมของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับจุดมุ่งหมายขององค์กร เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3yJsZ37 หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : https://lin.ee/5wbBupH เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ

Related Post

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำไม CRM

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,