NEWS & UPDATE

เสริมความแข็งแกร่งขององค์กรด้วย “Team building”

Team building คือ กระบวนการสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี เพื่อบรรลุ goal เป้าหมายองค์กรร่วมกัน ความสำคัญของการสร้างทีมที่แข็งแกร่งมีความจำเป็นต่อธุรกิจ และโครงสร้างองค์กรอย่างมาก ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการวางแผน เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน และการทำงานร่วมกันของพนักงานอย่างดียิ่งขึ้น ในการทำ Team building นั้น สามารถให้ HR ช่วยจัดกิจกรรมสนุกๆ ที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารกันในมุมมองที่ต่างกันได้อย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้เหล่าบุคลากรเชื่อมโยงกันในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน 

สำหรับการทำ Team building เพื่อจะได้รับผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์นั้น เราต้องวางแผนจัดกิจกรรมหรือ เกม Team Building ให้สนุกสนาน และสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การวางแผน การแก้ปัญหา และการลดความขัดแย้ง หรืออาจทำผ่านแนวคิด Design Thinking ที่จะช่วยเพิ่มทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น กิจกรรม Team building เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างทีมในระยะยาวผ่านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง เกิดการสนทนาเชิงลึกยิ่งขึ้น และมีการประมวลผลร่วมกันอย่างชัดเจน

Team building จะช่วยให้โครงสร้างองค์กรแข็งแกร่งขึ้น จะทำให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ เช่น

  • ช่วยให้ทีมของคุณปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
  • มีการทำงานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
  • เพิ่มบรรยากาศความสนุกสนาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  • เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ การสื่อสารทำงานร่วมกันดีขึ้น
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ปลดล็อกศักยภาพความเป็นผู้นำ
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน
  • สร้างความผูกพันภายใน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

กิจกรรม Team Building จะช่วยให้ทำลายอุปสรรคในการสื่อสาร และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ พนักงานสามารถนำทักษะที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับงาน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวอย่างรวดเร็ว และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร สนใจจัดกิจกรรม Team Building สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/ หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Related Post

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big

สรุปงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

People Performance Conference 2024 เป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ และความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง และองค์กรในปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งผลที่ดีให้กับลูกค้า และองค์กรต่อไป จากงาน People Performance Conference 2024 นี้ เราได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจหลายประการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ดังนี้ พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big