NEWS & UPDATE

สร้างความสุขให้กับพนักงาน กุญแจสำคัญของ Employee Engagement

Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน คือ ระดับของความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้นในการทำงาน มันไม่เพียงแสดงถึงความพึงพอใจในงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกของความภาคภูมิใจในงาน การมีส่วนร่วมตามเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรอย่างแท้จริง โดยพนักงานที่มีส่วนร่วมในองค์กรมักจะเห็นคุณค่าในงานของตนเอง รู้สึกต้องให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พนักงานเหล่านี้มักจะมีความสุขในการทำงาน และความสุขนี้ส่งผลบวกคุณภาพงาน และความภักดีต่อองค์กร เป็นหนึ่งในวิธีลดพนักงานลาออกจากงาน


ในยุคปัจจุบันที่โลกธุรกิจเต็มไปด้วยพนักงานหลากหลาย Generation หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้า และยั่งยืนคือ ‘ความสุขของพนักงาน’ หรือ Employee Engagement การมีพนักงานที่มีความสุข และมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวด้วย 

HR ถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน คุณสามารถช่วยสร้างความสุข และเพิ่ม Employee Engagement ให้กับพนักงานได้หลายหลายวิธี ดังนี้

การยอมรับ และการให้คุณค่า

การยอมรับ และการให้คุณค่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่พนักงานต้องการจากองค์กร การแสดงความขอบคุณ และการยกย่องผลงาน สามารถสร้างความรู้สึกที่ดี และเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ นอกจากนี้ การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะเติบโตในอาชีพยังเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความยอมรับในตัวพนักงานด้วย

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานมีบทบาทสำคัญต่อความสุข และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบ่งปันไอเดียเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน

การสื่อสารที่ดี

การสื่อสารที่ชัดเจน และเปิดกว้าง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้าง Employee Engagement การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน และเป้าหมายขององค์กร แก่พนักงานช่วยให้พวกเขาเห็นคุณค่าของงานที่ทำ นอกจากนี้ การให้พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นในงานยังสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจให้ทั้ง 2 ทาง ทั้งตัวพนักงาน และตัวขององค์กรเอง

ปรับความสมดุลในชีวิตการทำงาน

สนับสนุนให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม องค์กรควรให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาทำงาน การหยุดพัก และการให้โอกาสในการทำงานนอกสถานที่หากเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความสุขของพวกเขา

สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ

การให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีเสียงในการกำหนดทิศทางของโครงการ หรืองานที่ทำนั้นสามารถเพิ่มความมุ่งมั่น และสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานได้ 

การลงทุนกับการสร้าง Employee Engagement ให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงาน ไม่เพียงแต่สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตที่มีความยั่งยืนขององค์กรด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การสื่อสารที่เปิดกว้าง การปรับความสมดุลในชีวิต หรือการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานมีความสุข และมีส่วนร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มที่ หากสนใจเครื่องมือ Employee Engagement Platform ที่ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Related Post

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big

สรุปงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

People Performance Conference 2024 เป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ และความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง และองค์กรในปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งผลที่ดีให้กับลูกค้า และองค์กรต่อไป จากงาน People Performance Conference 2024 นี้ เราได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจหลายประการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ดังนี้ พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big