NEWS & UPDATE

สร้างองค์กรยังไง ให้คนในอยากอยู่ คนนอกอยากเข้า

Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานคือ ความรู้สึกผูกพันที่มีต่อองค์กร และมีความสุขในงานที่ทำ การมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความพึงพอใจในงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรด้วย พนักงานจะเกิดความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือองค์กรในการบรรลุเป้าหมาย และมีความภักดีต่อองค์กร ลดความเสี่ยงที่พนักงานจะลาออกจากงาน

การสร้างองค์กรที่ทำให้คนในอยากอยู่ และคนนอกอยากเข้านั้น การเพิ่ม Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างองค์กรในแบบที่คุณต้องการ ด้วยพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขามีความสุข และผูกพันกับองค์กร แต่ยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในองค์กร สร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ยกย่องความสำเร็จของพนักงาน จะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ในแง่ดีให้กับองค์กร เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนภายนอกอยากเข้ามาร่วมงานด้วย

การมีส่วนร่วมของพนักงานมีแนวทางมากมายที่คุณสามารถทำได้ เช่น

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตร

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรทำให้พนักงานรู้สึกได้รับความสบายใจในการทำงาน การให้ความสำคัญกับสื่อสารเพื่อให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิด และข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ทำให้พนักงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร ถือเป็นการรับฟังพนักงานอย่างเปิดกว้าง

2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของพนักงาน

พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองกำลังเติบโตและพัฒนาในอาชีพการงานมักจะมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น การให้โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรม การสัมมนา หรือโปรแกรมการพัฒนาอาชีพ เพื่อช่วยให้พนักงานมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนในองค์กรของคุณมากขึ้น

3. ยกย่องความสำเร็จ

พนักงานที่รู้สึกว่างานของตัวเองได้รับการยอมรับจากองค์กร จะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงาน การให้รางวัล และการยกย่องสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การชื่นชมต่อหน้า การให้โบนัส หรือการผลักดันไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น การปรับขึ้นของเงินเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความภักดีต่อองค์กรได้

4. สร้างความสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว

ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และงาน เป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานยุคใหม่ให้ความสนใจ เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องรับรู้ และสนับสนุนให้พนักงานมีเวลาสำหรับชีวิตส่วนตัว การมีสวัสดิการที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสมดุลในการทำงานต่าง ๆ เช่น การทำงานจากที่บ้าน หรือเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และลดความเครียดให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

5. ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

การส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุข และต้องการที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป ลดการลาออกจากงาน

การสร้างองค์กรให้เป็นที่ต้องการของทั้งพนักงาน และผู้สมัครงาน เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับ “Employee Engagement” เพราะการมีส่วนร่วมของพนักงานจะนำไปสู่ความภักดีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนกับพนักงาน ถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่องค์กรสามารถทำได้ เพราะพนักงานที่มีความสุขจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิผล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และช่วยให้องค์กรการเติบโตได้อย่างยั่งยืน หากสนใจเครื่องมือ EMPLOYEE ENGAGEMENT PLATFORM ที่เหล่า HR และผู้นำธุรกิจไม่ควรพลาด เพราะเครื่องมือนี้จะมาช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามคอนเซป CONNECTING PEOPLE เชื่อมโยงคนทุก Generation ในองค์กรเข้าด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Related Post

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big

สรุปงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

People Performance Conference 2024 เป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ และความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง และองค์กรในปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งผลที่ดีให้กับลูกค้า และองค์กรต่อไป จากงาน People Performance Conference 2024 นี้ เราได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจหลายประการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ดังนี้ พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณด้วย ” Loyalty Services”

Loyalty Services หรือบริการสร้างความภักดี คือ กลยุทธ์และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับแบรนด์ในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำๆ โดยปกติจะมีการนำเสนอผ่านหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมสะสมแต้ม, การให้ส่วนลดพิเศษ, ของขวัญ และการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่ไม่มีให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้การใช้ Loyalty Services ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการซื้อขาย และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ และความสนใจของพวกเขาได้ดีขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Loyalty Services ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ การใช้

เปิดวิธีใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณ

Big Data มีบทบาทสำคัญในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การเงิน, การดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การผลิต, และการศึกษา โดยช่วยในการค้นพบข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Data Analytics) อาจใช้ Customer Data Platform (CDP) มาช่วยรวบรวม จัดการ และใช้ Big