NEWS & UPDATE

สรุปงาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

People Performance Conference 2024 เป็นหนึ่งในงานที่รวบรวมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ และความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง และองค์กรในปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกองค์กรสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งผลที่ดีให้กับลูกค้า และองค์กรต่อไป

จากงาน People Performance Conference 2024 นี้ เราได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจหลายประการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงของทักษะในอนาคต การคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2027, 44% ของทักษะที่เราใช้งานอยู่วันนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้อีก ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. อนาคตของการทำงาน งานในกลุ่ม Text อาทิการทำบัญชี และกฎหมายจะเริ่มหายไปจากการถูก AI ทำแทน แต่ยังคงต้องการคนในการควบคุม และตรวจสอบอยู่ดี
  3. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานในปี 2030 ตำแหน่งงานใหม่จะเกิดขึ้น 69 ล้านตำแหน่งในขณะที่ 83 ล้านตำแหน่งจะหายไป หมายความว่าองค์กร และพนักงานต้องเตรียมตัวรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลง
  4. ความต้องที่มากขึ้นในองค์กรของทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์, การเข้าใจคน, และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต
  5. ความสำคัญของการมีความสมดุลในชีวิต (Work-life balance) และการปรับตัวเข้ากับการทำงานในยุคดิจิทัล
  6. การใช้ AIในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา และบริหารองค์กร ทั้งในการจัดการทรัพยากรบุคคล และเพิ่มการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน การพัฒนาตนเอง และการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคสมัยใหม่ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมองไปในอนาคต และการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล, ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และ Big Data รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถอยู่รอด และเติบโตในยุคดิจิทัล ไม่เพียงแค่นั้นองค์กรก็ต้องเน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย ซึ่งทั้งนี้ผู้นำต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทั้งในแง่ของการพัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร ไม่ใช่เพียงแค่การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวด้วย หากสนใจเครื่องมือ EMPLOYEE ENGAGEMENT PLATFORM ที่เหล่า HR และผู้นำธุรกิจไม่ควรพลาด เพราะเครื่องมือนี้จะมาช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามคอนเซป CONNECTING PEOPLE เชื่อมโยงคนทุก Generation ในองค์กรเข้าด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://mobileconnect.co.th/gg/  หรือติดต่อสอบถามผ่าน Line OA : @mobileconnect (https://lin.ee/5wbBupH) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราจะให้บริการคุณแบบ “One Stop Service” ครบ จบ ในที่เดียว

Related Post

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,

CRM Solution ความลับของการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับร้านอาหารที่ต้องการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย การนำ CRM มาใช้ในร้านอาหารมีหลายแง่มุมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรียกได้ว่า CRM คือระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยการใช้ CRM ร้านอาหารสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อ ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการ และสร้างโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำไม CRM

Recent Posts
About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

ความสำคัญของการสร้าง Loyalty Program ในยุคดิจิทัล

Loyalty Program เป็นส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การรวม Loyalty Program เข้ากับระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา การสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม  การมอบรางวัล

ปลดล็อกพลังแห่ง Employee Engagement ด้วยเทคโนโลยี

Employee Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน หมายถึง ระดับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร พนักงานที่มี Engagement สูง พวกเขามี Passionในการทำงาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงความพยายามในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกภักดี และความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กร ผลลัพธ์ของพนักงานที่มี Engagement สูง จะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า,เพิ่มผลกำไร,