LOCATION BASED SMS

LBS - Location Based SMS

เคยสงสัยไหม?...เข้าห้าง เดินงานอีเวนท์ ข้อความเด้งเข้ามือถือเราได้ไง!?

เราให้บริการส่งข้อความโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากที่สุด จึงนำประใช้ประโยชน์ในการกิจกรรมทางการตลาดต่าง

แล้วผลลัพท์แคมเปญของคุณจะเปลี่ยนไป ปรึกษาเราสิคะ…

ประสิทธิภาพของ LBS

“หนึ่งเครื่องมือ”

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก คุ้มค่ากับการใช้งานที่หลากหลาย ให้คุณทำงานง่าย และคล่องตัวมากขึ้น

“ตรงกลุ่มเป้าหมาย”

ส่วนเชื่อมต่อให้แคมเปญของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถกำหนดพื้นที่ เวลา และสถานที่ของกลุ่มเป้าหมายได้ 

“ตอบโจทย์ หลากหลายผลลัพธ์”

สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากที่สุด จึงนำประใช้ประโยชน์ในการกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ มากมาย

“หนึ่งเครื่องมือ”

เพียง “หนึ่งเครื่องมือ” ก็ใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชั่น

ส่งข้อความต้อนรับเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ
โปรโมชั่น / แจ้งรายละเอียดแคมเปญพิเศษ ในพื้นที่กิจกรรม
ส่งข้อความต้อนรับเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ
โปรโมชั่น / แจ้งรายละเอียดแคมเปญพิเศษ ในพื้นที่กิจกรรม
ส่งข้อความต้อนรับเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ
โปรโมชั่น / แจ้งรายละเอียดแคมเปญพิเศษ ในพื้นที่กิจกรรม
ส่งข้อความต้อนรับเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ

“ตรงกลุ่มเป้าหมาย”

ส่งข้อความไปได้ “ตรงกลุ่มเป้าหมาย” ที่คุณต้องการ
พื้นที่เป้าหมายใดบ้าง ที่หลายกลุ่มธุรกิจ นิยมใช้ RTM – Real Time Message?

“ตอบโจทย์ ทุกผลลัพธ์ของคุณ”

“ตอบโจทย์ หลากหลายผลลัพธ์” กับ Marketing Objective

ประชาสัมพันธ์สินค้า กิจกรรมและบริการ

สามารถส่งข้อความ สำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ หรือการโปรโมทกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายใน หรือภายนอกอาคาร 

กระตุ้นยอดขายเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าใหม่

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถส่งข้อความถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาก และสามารถสร้างฐานข้อมูลของคุณได้ง่ายๆ

สามารถดูแลลูกค้าเก่าด้วยการส่งสาร แบบ Custom Audience

จะดีกว่ามั้ยถ้าการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ของคุณ สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ สอบถามทีมงานเราได้เลยค่ะ ว่าคุณต้องการอะไร?

เพิ่มลูกเล่นทางการตลาด ด้วยการส่งสารแบบกำหนดพื้นที่

กิจกรรมนอกพื้นที่อาจต้องการเชิญคนเข้าร่วมจำนวนมาก เราสามารถช่วยคุณได้ เราสามารถส่งข้อความระบุพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ให้เข้ามาหาคุณได้

ปรึกษาเราสิคะ!

สงสัยตรงไหน? ถามเราได้นะ