NEWS & UPDATE

อัพเดตข่าวสาร และไลฟ์สไตล์

เพิ่มฐานลูกค้าผ่าน Microsite ทำง่าย งบน้อยก็ทำได้

Microsite เว็บไซต์ขนาดเล็ก เป็นเครื่องมือสำหรับให้เหล่านักการตลาดได้สื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำแคมเปญสร้างความสัมพันธ์ หรือเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์

‘ทักษะดิจิทัล’ จุดเปลี่ยนธุรกิจ ยุคแห่งเทคโนโลยี ดิสรัปชัน

สำหรับธุรกิจไทยการจะปรับตัวให้ทันต่อดิจิทัลดิสรัปชัน จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ก่อน เพราะจะส่งผลให้การเปลี่ยนทักษะใหม่ และเพิ่มทักษะเกิดเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังช่วยให้องค์กรต่างๆ

ถอดแนวคิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่าน Google

ในยามที่โลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลจน Overload การตัดสินใจซื้อจึงไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายในครั้งแรก วันนี้เราเลยพามาถอดแนวคิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หรือ