ลุ้นช้อปฟรีกับการ์นิเย่ไลท์ ไนท์

รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า Garnier สูตรใดก็ได้ 1 ชิ้น ที่ Tops ทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์
ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Cannes exclusive campaign at Tesco Lotus”

ของรางวัล

ทองคำมูลค่า 10,000* บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) *ราคาทองคำ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลอรีอัล ปารีส เมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ (ยอดหลังหักส่วนลด) ที่ Tesco Lotus ทุกสาขา โดยพิมพ์ LTLตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 16 หลัก ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น LTL1234567890123456 ส่งมาที่ 4712744

2. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 28 มิถุนายน 2560

3. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และ ไม่สามารถส่งเลขที่ใบเสร็จซ้ำได้

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “ผิวสวย รวยทอง”

ระยะเวลากิจกรรม: 17 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ ARRA TOPFACE 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก ในการส่ง SMS: พิมพ์ TOPFACE ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 18 หลัก มาที่เบอร์ 4712011 เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างการพิมพ์ TOPFACE012345678911867994 (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่ส่งชิงโชคเพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จจะต้องตรงกับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเท่านั้น)

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,250 บาท

รางวัลที่ 2 ทองรูปพรรณหนัก 0.50 บาท มูลค่ารางวัลละ 10,125 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 101,250 บาท

รางวัลที่ 3 ทองรูปพรรณหนัก 0.25 บาท มูลค่ารางวัลละ 5,062.50 บาท จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 81,000 บาท

รวมทั้งหมด 27 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,500 บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (*ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “หยิบ TOPFACE ไป MALDIVES”

ระยะเวลากิจกรรม:15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ ARRA TOPFACE ที่ Watsons ทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ร่วมสนุก ส่ง SMS พิมพ์ AT ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 18 หลัก มาที่เบอร์ 4712011 เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างการพิมพ์ AT 012345678911867994 ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่ส่งชิงโชคเพื่อยืนยันการรับรางวัล)

รายละเอียดของรางวัล:

แพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักท่องเที่ยวมัลดีฟส์แบบ exclusive 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม โก๋สนุกเต็มแม็กซ์ แจก Nintendo switch”

ระยะเวลากิจกรรม:1 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อ โก๋แก่แม็กซ์ 5 บาท (size 17g) ที่ร้านค้าทั่วไป รสชาติใดก็ได้ 1 ซอง (ไก่/BBQ) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 24 ก.ย. 2560 มีสิทธิ์ร่วมสนุกโดยการส่ง SMS โดยพิมพ์ KMAX เว้นวรรค ตามด้วยรหัสในซอง ส่งมาที่หมายเลข 4712799 (ผู้โชคดีต้องเก็บซองผลิตภัณฑ์ โก๋แก่แม็กซ์ และหลักฐานการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับรางวัล)

รายละเอียดของรางวัล:

เครื่องเล่นเกมส์ Nintendo Switch จำนวน 25 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,755.3 บาท รวม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 368,882.50 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Big C Beauty Fair”

ระยะเวลากิจกรรม:1 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เมย์เบลลีน นิวยอร์ก หรือ ลอรีอัล ปารีส เมคอัพใด ๆก็ได้ครบ 299 บาทต่อใบเสร็จ (ยอดหลังหักส่วนลด) ที่บิ๊กซีทุกสาขารับ 1 สิทธิ์ ในการร่วมลุ้นของรางวัล โดยการพิมพ์ BF ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 9 หลัก ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น BF123456789 ส่งมาที่ 4712744

1. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2560

2. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และไม่สามารถลงทะเบียนเลขที่ใบเสร็จซ้ำได้

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung J 7 Plus สี Pink จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท รวมมูลค่า 130,000 บาท

รางวัลที่ 2 Gift Voucher จาก Big C จำนวน 90 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 90,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

Mitsubishi Happy FAN

ระยะเวลากิจกรรม:ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2560

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. ลูกค้าปัจจุบันของรถยนต์มิตซูบิชิ (ผู้แนะนำ) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการพิมพ์ MF ตามด้วยทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของตัวเอง เช่น 1กก1234 ส่งมาที่เบอร์ 4712500 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) เพื่อรับรหัสแนะนำ

2. ผู้แนะนำส่งต่อรหัสแนะนำของตัวเองให้กับลูกค้าใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ

3. “ผู้แนะนำ” จะได้รับสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อการแนะนำให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นมิราจ แอททราจ หรือไทรทัน 1 คัน และได้รับสิทธิ์ จับรางวัล 3 สิทธิ์ ต่อการแนะนำให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ตใหม่ 1 คัน

4. “ผู้ถูกแนะนำ” แจ้งรหัสแนะนำของ “ผู้แนะนำ” กับทางที่ปรึกษาการขาย เมื่อจองและรับมอบรถยนต์

5. “ผู้ถูกแนะนำ” ต้องซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศและได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อ) และต้องรับรถยนต์มิตซูบิชิ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จองรถ (ยกเว้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำได้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกแนะนำ) ขอสงวนสิทธิ์การจับรางวัลเฉพาะ “ผู้แนะนำ” ที่ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการส่งมอบรถยนต์ ไม่เกินวันที่จับรางวัลเท่านั้น

6. “ผู้แนะนำ” จะมีสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัลในเดือนที่ “ผู้ถูกแนะนำ” รับมอบรถยนต์ และมีสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัลใหญ่ โชคชั้นที่ 2 ในเดือนสุดท้ายของกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลโชคต่อที่ 1บัตรของขวัญ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
บริษัทจะรวบรวมสิทธิ์ของผู้แนะนำทุกเดือน เพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล

รางวัลโชคต่อที่ 2แพ็คเกจทัวร์ กรุงเทพ – ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
บริษัทจะรวบรวมสิทธิ์ของผู้แนะนำทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 เพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “ลุ้นโชคใหญ่ กับการ์นิเย่ เมน”

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. เมื่อซื้อโฟมล้างหน้าการ์นิเย่เมน สูตรใดก็ได้ 1 ชิ้น ที่เทสโก้โลตัส (ยกเว้นเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสไม่ร่วมรายการ) รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล โดยพิมพ์ GFT*ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 16 หลัก*ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4712733 ตัวอย่างเช่น GFT*1234567890123456*นายดีใจ ได้รับโชค ส่งมาที่ 4712733

2. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2560 จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 27 กันยายน 2560

3. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และสงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จกดลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 Ducati Monster 797/ 2017 สีแดง มูลค่า 419,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 กล้องถ่ายรูป Fujifilm X-T20 KIT 16-50 มูลค่า 37,990 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 379,900 บาท

รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมันจาก ปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

กิจกรรม “EXCLUSIVE 7-11 CAMPAIGN”

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2560

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อน้ำผลไม้กาโตะหรือกาโตะ คูล คูล รสชาติใดก็ได้ครบ 2 ขวด ที่ 7-11 ทุกสาขา ต่อใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ร่วมลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 576,000 บาท เพียงส่ง SMS พิมพ์ KATO ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลัก หลังเครื่องหมาย R# ส่งมาที่หมายเลข 4712400 (ครั้งละ 3 บาท เฉพาะเครือข่าย AIS, TruemoveH และ DTAC ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างเช่น พิมพ์ KATO 1234567890 ส่ง SMS มาที่หมายเลข 4712400 และจะต้องเก็บใบเสร็จที่มีรหัสไว้เพื่อ เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ 1 รหัสรับ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

รายละเอียดของรางวัล:

รางวัลที่ 1 Galaxy S8 คละสี จำนวน 15 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 27,900 บาทรวมมูลค่า 418,500 บาท

รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 2 (ตัวเรือนขนาด 38 มม.) คละสี จำนวน 15 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,500 บาท รวมมูลค่า 157,500 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 576,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!