CUSTOMER CAMPAIGN

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม โก๋สนุกเต็มแม็กซ์ แจก Nintendo switch”

ระยะเวลากิจกรรม:1 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 (2 เดือน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

เมื่อซื้อ โก๋แก่แม็กซ์ 5 บาท (size 17g) ที่ร้านค้าทั่วไป รสชาติใดก็ได้ 1 ซอง (ไก่/BBQ) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 24 ก.ย. 2560 มีสิทธิ์ร่วมสนุกโดยการส่ง SMS โดยพิมพ์ KMAX เว้นวรรค ตามด้วยรหัสในซอง ส่งมาที่หมายเลข 4712799 (ผู้โชคดีต้องเก็บซองผลิตภัณฑ์ โก๋แก่แม็กซ์ และหลักฐานการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับรางวัล)

รายละเอียดของรางวัล:

เครื่องเล่นเกมส์ Nintendo Switch จำนวน 25 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,755.3 บาท รวม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 368,882.50 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

เงื่อนไขในการรับรางวัล : Click!!

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Cannes exclusive campaign at Tesco Lotus”

ของรางวัล ทองคำมูลค่า 10,000* บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) *ราคาทองคำ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก 1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลอรีอัล ปารีส เมคอัพ

About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!