CUSTOMER CAMPAIGN

กิจกรรม “หน้าใสวิ้งไปกับ การ์นิเย่”

ของรางวัล

• รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ IPHONE 10/ 64 GB จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 41,000 บาท รวมมูลค่า 205,000 บาท

• รางวัลที่ 2 กล้องถ่ายรูป Fuji XT20 จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 37,000 บาท รวมมูลค่า 370,000 บาท

• รางวัลที่ 3 Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 85 รางวัล รวมมูลค่า 170,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 745,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อโฟมล้างหน้าการ์นิเย่ผู้หญิง หรือ ผู้ชายสูตรใดก็ได้ ขนาด 100 มล. ขึ้นไป 1 ชิ้น ที่ Tesco Lotus ทุกสาขา ลงทะเบียนโดยพิมพ์ GCT*ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 16 หลัก*ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น GCT*1234567890123456*นายโชคดี มีโชค ส่งมาที่ 4712744

2. เริ่มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

3. ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล วันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น โดยไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และไม่สามารถส่งเลขที่ใบเสร็จซ้ำได้

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Cannes exclusive campaign at Tesco Lotus”

ของรางวัล ทองคำมูลค่า 10,000* บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) *ราคาทองคำ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก 1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลอรีอัล ปารีส เมคอัพ

About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!!